Avl & Opdræt

AVL & OPDRÆT

På denne side kan medlemmer af Spidshundeklubben få optaget hvalpekuld, efter de til enhver tid gældende regler,

der kan læses ved at vælge i undermenuerne. Ligeledes kan der optages voksne hunde, der søges omplaceret til et nyt hjem.

 

For en del af klubbens racer gælder visse avlsrestriktioner, der skal være opfyldt for at blive optaget på listen.

Nye medlemmer, der indmeldes af en opdrætter modtager et gavekort på en GRATIS udstilling i baby- eller hvalpeklasse.

Derfor skal opdrætteren ved indmeldelse af hvalpekøber oplyse oplysninger på selve hvalpekøber samt stambogsnummeret på hvalpen.

Vi vil så sammen med velkomstbrevet sende en forudfyldt tilmeldingsblanket, der kan benyttes uden betaling, til en udstilling efter eget valg. Vær opmærksom på, at hvalpekøbere kan forvente deres hvalpepakke 14 dage fra indmeldelsesdag.

Regler for optagelse


 

 

 

1. Opdrætteren skal være fuldgyldigt medlem af  Spidshundeklubben

 

2. Der kan annonceres med ”forventede hvalpe (parring)” og ”fødte hvalpe”

 

3. Tilmelding til hvalpelisten skal ske ved benyttelse af  den elektroniske blanket på hjemmesiden,

    eller evt. ved fremsendelse af brev til webmaster

 

4. Begge forældredyr skal opfylde bestemmelser for stambogsføring i DKK, herunder eventuelle   

    avlsrestriktioner, der er opstillet for den pågældende race

 

5. Hvalpene skal være opdrættet i overensstemmelse med de gældende etiske anbefalinger i DKK.

 

6. Ved parring med udenlandsk hanhund gælder samme regler (pkt. 4 og 5)

 

7. Optagelse på hvalpelisten er gratis. Ved optagelse på hvalpelisten kræves det, at opdrætteren tilbyder at                                   indmelde alle nye hvalpekøbere i Spidshundeklubben.

 

8. Når hvalpene er 12 uger gamle slettes de automatisk af listen med mindre opdrætteren har henvendt sig 

    med ønske om fortsat at stå der

 

 

OBS! Voksne hunde der "søger" nye hjem kan optages på samme betingelser som hvalpe!