Info til opdrættere

INFO TIL OPDRÆTTERE


Opdrættere i SPK er underlagt DKK's etiske regelsæt!

 

DKK's etiske regler for avl

•  Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, 

    om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

 

•  Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan

    parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

 

•  En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.

 

•  En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld i

    tævens 8. leveår. Efter 2 kuld bør tæven have en pause,

    så  mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.

 

•  Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avl.

    Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør

    naturligvis ikke gentages.

 

•  Parringer mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine

    bør undgås.

 

•  Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en   

    race, bør undgås.

 

•  Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre

    hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst,

    herunder en god prægning.

 

•  Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om

    forældredyrene og om racens egenskaber og behov.

 

•  Både opdrætter og hanhunde ejer bør følge afkommets udvikling til

    voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Bemærk venligst!

Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK’s etiske anbefalinger kan medføre begrænsninger i en hunds avlsret

– evt. nedlæggelse af avlsforbud - i henhold til DKK`s stambogsføringsreglers pkt. 11.


INDMELDELSE AF HVALPEKØBERE


Indmeleldse af hvalpekøbere skal ske via Nedenstående link.

Der ydes rabat, når opdrættere indmelder og indbetaler kontingent for hvalpekøbere.

I EN PERIODE YDES DER 100% RABAT!!

FØR PARRING:


Det er vigtigt at sørge for, at de to hunde man påtænker at parre, opfylder klubbens og DKKs stambogsføringsregler.


Først og fremmest skal begge forældredyr have en DKK-stambog.


Begge forældre skal opfylde specialklubbens og DKK's avlsrestriktioner.


Formular til hvalpe/parringsliste:

 

Udfyld nedenstående formular for at blive optaget på hvalpe/parringslisten. Alle felter skal udfyldes!


Det er en forudsætning, at forældrehundene skal leve op til DKK's avlsrestriktioner, og at hvalpene skal stambogsføres i DKK.

 

Husk! Når du sender denne formular accepterer du at indmelde dine hvalpekøbere i Spidshundeklubben.


EFTER FØDSLEN: Registrering og hvalpeliste


Hvalpene skal registreres hos Dansk Kennel Klub SENEST når de er 5 uger gamle.


Registreringsanmeldelsen, der fås hos DKK, skal underskrives af både opdrætter og hanhundeejer.

Ved registrering af hvalpene hos DKK kan man samtidig komme på Kennelklubbens hvalpeliste for et mindre beløb.


Spidshundeklubben har også en hvalpeliste, der bliver opdateret jævnligt. Her kan man komme på straks efter parringen, hvis forældredyrene opfylder klubbens krav for optagelse på hvalpelisten.

 

Ved en annoncering på Spidshundeklubbens hjemmeside skal man indmelde de af sine hvalpekøbere i klubben, som endnu ikke er det.DKK's etiske anbefalinger for avl:


Nedenfor ses DKKs etiske anbefalinger.

 

Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis. En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene.

 

Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages. Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås.

 

Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

 

Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKKs etiske anbefalinger vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud – og/eller disciplinære sanktioner i henhold til DKKs love og stambogsføringsregler. Du kan læse mere om DKKs holdning til de enkelte punkter via nedenstående fil.